Terug naar overzicht

Definitieve toekenning compensatie

Rapport van bevindingen wordt opgesteld

In mei 2022 is aan Waterfront Entertainment door het Fonds Podiumkunsten een voorlopige compensatie, op basis van Compensatieregeling 3, verleend ter hoogte van een bedrag van 4,3 miljoen euro. Voor de bepaling van de definitieve toekenning wordt er uiterlijk eind september een rapport van bevindingen opgesteld en ingediend door een accountant. Het ligt in de lijn der verwachting dat medio november 2022 de definitieve toekenning bekend gemaakt zal worden. Eventueel teveel ontvangen fondsen zullen worden terugbetaald.