Planning & tijdspad

Tijdslijn totstandkoming Willem van Oranje - de musical
winter 2022-2023
De merkidentiteit en het merkboek zijn klaar, alsook de campagnebeelden. De nieuwe website is in gereedheid gebracht. Het Fonds Podiumkunsten heeft ons (en meer dan 30 andere producenten) op 14 december 2022 aanvullende vragen gesteld over de ingediende accountantsverklaring inzake de verstrekte subsidie. Deze vragen moeten eind januari 2023 beantwoord worden.
najaar 2022
Het script is klaar. De fundering van het theater wordt gelegd door de aannemers. De marketing afdeling wordt uitgebreid met een ticketing en content medewerker. Het productionele team houdt castings. Alle eigen communicatiekanalen, zoals website en socials, worden ingericht. De gevraagde accountantsverklaring aan het Fonds Podiumkunsten is op 23 september ingediend.
zomer 2022
Herziene omgevingsvergunning wordt verleend door de gemeente Delft in augustus 2022. De bouw van het theater wordt voortgezet. Vacatures voor kantoor en marketing worden uitgezet. Castings worden gehouden en waar nodig wordt de cast herzien op basis van het nieuwe script. Maquette arriveert in Amsterdam. Filmproductie wordt opgestart.
voorjaar-zomer 2022
Compensatieregeling 3 wordt door het Fonds Podiumkunsten toegekend aan Waterfront Entertainment. Het voorlopig toegekende bedrag behelst 4,3 miljoen. Producent Rick Engelkes verschijnt op 18 juli op televisie bij het programma Renze op RTL4 en verklaart openheid van zaken te zullen geven over aanvraag van de door het Fonds Podiumkunsten verstrekte voorlopige subsidie. Rapport van bevindingen en accountsverklaring inzake de compensatieregeling voor Fonds Podiumkunsten wordt opgesteld.
voorjaar 2022
Aanvraag nieuwe omgevingsvergunning vanwege aanpassingen aan theater. Filmopnames voor de productie voor 2023 worden gepland en een filmbedrijf wordt gecontracteerd. Gesprekken met mediapartners en ticketingpartner CM.com worden vervolgd en contracten worden waar nodig herzien. Nieuwe campagneplanningen worden gemaakt. Vervoerspartner Pouw en Waterfront Entertainment bereiken overeenstemming over crewvervoer en busarrangementen naar de voorstelling. Maquette van theater en decors wordt gebouwd. De lanceringscampagne wordt vormgegeven en ingekocht. Nieuw PR bureau wordt aangetrokken. Theaterdirecteur, producenten en Compass Group ontwerpen de foyer, het restaurant en stellen arrangementen en menu's samen
26 januari 2022
Theaters mogen weer open, orkesten mogen weer samen oefenen.
winter 2021-2022
Regisseur werkt aan nieuwe script. Nieuwe decors worden ontworpen door Bernhard Hammer. Maquette van theater, de decors en het podium wordt besteld. Ontwikkelen nieuwe logo en keyvisual productie. Zoeken nieuwe websitebouwer. Architect en ontwerpers werken aan de podiumtechniek en het grotere theater. Special effects worden besproken en offertes worden aangevraagd. Sponsormanagers spreken met nieuwe landelijke en lokale partners.
26 november 2021
3e Lockdown
najaar 2021
Ontwerpen nieuwe theater, nieuwe vergunning voorbereiden. Nieuwe inrichting ontwikkelen. Mogelijkheden nieuwe tribunes onderzoeken. Offertes aanvragen. Uitbreiding van het team voor de productie met techniek, decor, kostuums en lichtontwerp. Afspraken maken en contracten opstellen met facilitaire bedrijven.
zomer 2021
Nieuwe regisseur en een aantal nieuwe creatieven worden aangetrokken. Officiële, uitgestelde premièredatum van 26 september 2021 definitief niet haalbaar. Beslist wordt dat de voorstelling in het najaar van 2023 in première zal gaan.
voorjaar 2021
Compass Group, onder de merknaam Famous Flavours, en Waterfront Entertainment tekenen overeenkomst over theaterexploitatie en partnership. Regisseur en een deel van het creatief team besluiten in overleg met de producenten niet langer met elkaar door te gaan voor de verdere ontwikkeling van de productie. Hoofdsponsor Exact Nederland en Waterfront Entertainment bereiken overeenstemming over de samenwerking. Persbericht wordt uitgestuurd.
winter 2020
2e Lockdown, gevolg door avondklok. Er wordt ondanks de coronapandemie doorgewerkt aan script, songteksten, decors en muziek.
najaar 2020
Voorlopige omgevingsvergunning bouw theater wordt afgegeven door de gemeente Delft. Muziekworkshops met componisten, liedschrijvers en deel van de cast. De letterlijke basis wordt gelegd voor de voorstelling: de funderingspalen voor het theater worden in de bouwgrond gepulst. Contract Bookx, de partner voor de zakelijke markt, wordt getekend.
zomer 2020
1e Sciptlezing met cast en crew in Theater Amsterdam, op 1,5 meter afstand. Er wordt besloten dat een première op 7 maart 2021 niet kan worden gehaald. Ook lancering in september 2020 kan niet doorgaan. Nieuwe premièredatum wordt vastgesteld op 26 september 2021.
voorjaar 2020
Contract wordt getekend met ticketing provider Get-a-Ticket. Deze wordt later overgenomen door CM.com. Lancering musical in Prinsenhof Delft afgelast vanwege de coronamaatregelen en lockdown. Plannen worden omgezet naar lancering in september 2020.
15 maart 2020
1e Lockdown
winter 2019-2020
Creatief team werkt aan script, songteksten, muziek, decors, kostuums en inrichting van het theater. Theaterdirecteur en marketing manager worden aangesteld. Kick-off meeting genodigden, partners, en medewerkers van de voorstelling in Amsterdam. Strategisch marketingplan wordt opgesteld. PR bureau wordt aangetrokken en plannen worden opgesteld. Lancering wordt vastgesteld op 24 april 2020.
najaar 2019
Eerste artikelen verschijnen in de pers. Premièredatum 7 maart 2021 wordt bekendgemaakt. Gemeente Delft en Waterfront Entertainment tekenen intentieverklaring huur voor de bouwlocatie van het theater op de hoek Heertjeslaan/Thijsseweg te Delft. Sponsormanager wordt aangetrokken en strategisch marketingbureau wordt ingehuurd.
2019
Creatief ondernemer Pierre Karsten wordt partner in de productie en medeproducent.
2015 - 2018
Waterfront Entertainment wordt opgericht. Conceptontwikkeling en aantrekken partners voor de productie. Creatief team gevormd.
2014
Producent Rick Engelkes bedenkt het idee voor Willem van Oranje - de musical.